W dziedzinie projektowania świadczymy usługi dopasowania inwestycji do potrzeb i wymagań klienta. W przypadku domów jednorodzinnych skupiamy się na obliczeniu strat ciepła oraz sezonowego zużycia energii co pozwala na oszacowanie kosztów eksploatacyjnych. Dzięki temu możliwe staje się ich obniżenie poprzez zastosowanie wybranego z proponowanych rozwiązań Kolejnym krokiem jest wsłuchanie się w oczekiwania inwestora aby na ich podstawie odpowiednio zaproponować a następnie wykonać obliczenia i dobrać element źródła ciepła oraz instalacji wewnętrznej w budynku. W zakresie większych inwestycji dodatkowo sporządzamy projekty sieci zewnętrznych, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje. Zachęcamy do obejrzenia galerii naszych realizacji projektowych.

Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych jak i sieci zewnętrzych zarówno dla zabudowy mieszkaniowej wielo oraz jednorodzinnej jak i dla nietypowych, wyspecjalizowanych obiektów.

Poniżej znajduje się przykładowa lista obiektów referencyjnych, których realizacja opiera się na wykonanych przez nas projektach.

Całościowy projekt obejmujący: sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, sieci cieplnej, węzła cieplnego oraz komplet instalacji wewnętrznych tj. c.o., wod.-kan. i wentylacji mechanicznej części garażowej dla kompleksu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul.Szmaragdowej w Łomży.

Rozbudowa SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku o blok operacyjny z działem obrazowania oraz sterylizatornią wraz z niezbędną przebudową sieci cieplnej wodnej i parowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz projektem węzła cieplnego wodnego i parowego na potrzeby całego obiektu szpitala.​

Koncepcja rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku przy ul. Żurawiej 14.


Całościowy projekt obejmujący: sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, sieci cieplnej, węzła cieplnego oraz komplet instalacji wewnętrznych tj. c.o., wod.-kan., instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej części garażowej dla kompleksu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul.Z. Herberta w Białymstoku

Projekt sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, sieci cieplnej wysoko- i niskoparametrowej oraz obliczenia hydrauliczne powykonawcze instalacji centralnego ogrzewania dla kompleksu budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej przy ul. Puchalskiego w Białymstoku.

Kompleksowy projekt modernizacji i przebudowy sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, sieci cieplnej oraz kompletu instalacji wewnętrznych tj. c.o., wod.-kan. i rozbudowanej wentylacji mechanicznej sal rozpraw dla budynku istniejącego oraz kompletny projekt instalacji w w/w zakresie dla nowopowstającego budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie.


Projekt modernizacji i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania (z uwzględnieniem wymiany grzejników żeliwnych na płytowe) oraz zewnętrzej i wewnętrzej instalacji wod.-kan. oraz kanalizacji deszczowej dla istniejącego budynku Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina przy ul. Kawaleryjskiej 5 w Białymstoku.

Całościowy projekt obejmujący: sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wody, węzła cieplnego oraz komplet instalacji wewnętrznych tj. c.o., wod.-kan. i wentylacji mechanicznej sal koncertowych dla budynku Państwowej Szkoły MuzycznejI stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie

Projekt sieci cieplnej i przułączy do bud. warsztatowego, suszarni, chlewni oraz projekt węzła przyłączeniowego w bud. biogazowni dla Biogazowni Rolniczej w Rybołach gm. Zabłudów