Co robimy / OZE STUDIO

Firma STUDIO PROJEKT z siedzibą w Białymstoku zajmuje się wykonywaniem projektów instalacji sanitarnych i grzewczych, przy zastosowaniu najnowszego, licencjonowanego oprogramowania wspomagającego pracę projektanta

Już na etapie pierwszych rozmów o przyszłej instalacji wraz z Inwestorem/Zleceniodawcą analizujemy szereg różnych rozwiązań technicznych mających za zadanie zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych, minimalizując przy tym późniejsze koszty eksploatacyjne


Oferujemy opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie :

 

 • instalacji centralnego ogrzewania
 • instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • kotłowni gazowych/olejowych/na paliwa stałe
 • węzłów cieplnych
 • wentylacji mechanicznej
 • instalacji gazowych
 • sieci cieplnych
 • zmian i adaptacji instalacji wewnętrznych w gotowych projektach mieszkań i domków jedno/wielorodzinnych
 • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
 • sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy gazowych​
 • wyznaczania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynku​